je bent hier

Eerste graad B-stroom

Als je het getuigschrift basisonderwijs nog niet behaald hebt, dan start je in de B-stroom. Je kunt ook toegelaten worden tot het eerste leerjaar B als je wél een getuigschrift basisonderwijs behaalde. Dan is er wel een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad en een gunstig advies van het CLB nodig. Daarnaast is er dan ook het akkoord van de ouders nodig.

In de eerste graad B-stroom zit je goed voor een mooi pakket Algemene vorming. Dit bereidt jou voor op de bovenbouw, dus op de tweede en de derde graad.

Met een plus-uur helpen we jou bij het leren leren, leren kiezen en leren leven. Je klassenleraar bouwt dit samen met jou en met jouw klasgenoten uit .

We vergeten de twee o’s niet: observeren en oriënteren. Samen met jou gaan we op zoek naar jouw talenten, interesses en mogelijkheden. Met de keuzepakketten van 1B en de basisopties van 2B zetten we hier extra op in. Zo bereiden we je voor om een goede keuze voor de tweede graad te maken.