je bent hier

Lessentabel eerste graad A-stroom

 

Eerste leerjaar A

Tweede leerjaar A

 

Algemene vorming

Basis of Basis met verdieping

Godsdienst 2 2
Mens en samenleving 2 -
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 1 2
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 2 1
Techniek 2 2
Aardrijkskunde 2 1
Geschiedenis 1 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muziek 1 1
Beeld 1 1
Totaal Algemene vorming 27 25
  Leren leren, leren leven en leren kiezen
Plus-uur/ICT/Differentiatie 1 -
Plus-uur - 1
  Interesses ontdekken en talenten ontwikkelen
Keuzepakket*/Uitbreiding algemene vorming 4 -
Basisoptie** - 5
Weektotaal 32 32

 

(*) Klik hier voor alle info over de keuzepakketten in het eerste leerjaar A.

(**) Klik hier voor alle info over de basisopties in het tweede leerjaar A.