je bent hier

Lessentabel 1B en 2B

  Eerste leerjaar B Tweede leerjaar B
  Algemene vorming
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 3
Frans 2 2
Engels 1 1
Wiskunde 4 3
Natuur en ruimte 3 1
Techniek 4 2
Maatschappelijke vorming 3 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muziek 1 1
Beeld 1 1
ICT - 1
Totaal Algemene vorming 27 21
  Leren leren, leren kiezen, leren leven
Plus-uur 1 1
  Ontdekkingstocht naar talenten
Keuzepakket 4 -
Basisoptie - 10
Weektotaal 32 32