je bent hier

Structuur van de tweede graad

Sinds 1 september 2021 zit de tweede graad in een nieuwe structuur. Je kiest er een studierichting binnen een finaliteit en binnen een studiedomein

Wat is een finaliteit? 

De finaliteit geeft het einddoel van een studierichting weer.

  • Doorstroomfinaliteit: deze studierichtingen bereiden je voor om verder te studeren in het hoger onderwijs 
  • Dubbele finaliteit: deze studierichtingen bereiden je voor om verder te studeren in het hoger onderwijs of om te gaan werken 
  • Arbeidsmarktfinaliteit: deze studierichtingen bereiden je voor om te gaan werken. 

Wat is een studiedomein?

Een studiedomein is een verzameling van studierichtingen binnen hetzelfde interesseveld. In Talent-is kun je in de tweede graad kiezen uit de studiedomeinen Domeinoverschrijdend, Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn en STEM.