Als je van het tweede naar het derde jaar secundair onderwijs overstapt, dan maak je meteen ook de overstap van de eerste naar de tweede graad. Campus Engineering en Campus Annuntiata organiseren een infoavond over hun aanbod in de tweede graad. Van harte welkom. 

Campus Engineering Veurne - dinsdag 5 maart - 19 u. - op de campus - schrijf je hier in

Campus Annuntiata Veurne - dinsdag 12 maart - 18.30 u. - op de campus - schrijf je hier in

Van 2 naar 3? Welkom op onze infoavond - Campus Engineering - Campus Annuntiata