je bent hier

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR

Per 1 september 2024

Vzw KSO Veurne-De Panne-Nieuwpoort – Ieperse Steenweg 12, 8630 Veurne

De vzw KSO Veurne-De Panne-Nieuwpoort omvat vijf scholen/campussen die secundair onderwijs aanbieden: Annuntiata, College en Engineering in Veurne, Immaculata in De Panne en SBC in Nieuwpoort. De vijf campussen samen tellen een 2200 leerlingen en stellen een 400 gemotiveerde personeelsleden te werk. Het studieaanbod richt zich naar de vier finaliteiten (doorstroom domeinoverschrijdend, doorstroom domeingebonden, dubbele finaliteit, arbeidsmarktgerichte finaliteit) en naar vier studiedomeinen (Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, STEM en Taal en cultuur).

De vijf campussen vormen met Hotelschool Ter Duinen (vzw Hotelschool Ter Duinen – studiedomein Voeding en horeca) en Inspirant aan zee BuSO (vzw Inspirant – BuSO) de scholengemeenschap KSO Veurne-Westkust. Het studieaanbod van de drie vzw’s samen geeft het vrij onderwijs in de regio Veurne-Westkust een sterke positie.

Het schoolbestuur van vzw KSO Veurne-De Panne-Nieuwpoort wenst met ingang van 1 september 2024 over te gaan tot de aanwerving van een algemeen directeur voor haar vzw. In lijn met de visie van het schoolbestuur van vzw KSO Veurne-De Panne-Nieuwpoort is de algemeen directeur als leidinggevende een verbinder, die beschikt over een empathisch vermogen en die werkt vanuit vertrouwen. Hij/zij is een efficiënt beheerder die integer, transparant, duidelijk, rechtvaardig en doortastend is.

Takenpakketten

De algemeen directeur binnen de vzw KSO Veurne-De Panne-Nieuwpoort zal belast zijn met:

 • formuleren van de beleidsplannen die aan het schoolbestuur worden voorgelegd en zorgen voor de concretisering en implementatie ervan na goedkeuring door het schoolbestuur;
 • actief leiding geven en samenwerken met de campusdirecteurs;
 • actief leiding geven en samenwerken met het personeel van de centrale diensten niveau vzw;
 • het algemeen-organisatorische beleid coördineren en plannen;
 • opvolgen van het materieel, financieel en veiligheidsbeleid;
 • eerste verbinding vormen tussen het schoolbestuur en de campusdirecteurs;
 • de vzw vertegenwoordigen in overlegorganen en daarbuiten;
 • bouwen aan het lokaal en bovenlokaal netwerk.

Noodzakelijke competenties

 • Je beschikt over sterke sociale en communicatieve vaardigheden en je kunt delegeren. Je geeft mensen vertrouwen en activeert zo betrokkenheid, professionele groei en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.
 • Je bent een people manager met sterke leidinggevende capaciteiten, die op een collegiale wijze leiding kan geven aan het directiecomité.
 • Je bent vertrouwd met de uitdagingen van het onderwijs.
 • Je hebt organisatietalent om planmatig en resultaatsgericht vooropgestelde doelen te realiseren.
 • Je hebt een sterk empathisch vermogen en gaat discreet om met informatie.
 • Je bent stressbestendig en voldoende flexibel om te werken in onregelmatige werktijden.
 • Je kan kritisch reflecteren over eigen werk en je bent bereid jezelf bij te sturen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma.
 • Je hebt minimum vijf jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende functie in of buiten het onderwijs.
 • Je kunt je vinden in het gedachtegoed van de katholieke dialoogschool.
 • Je kunt in de functie voltijds in dienst treden op 1 september 2024.

Wat wij bieden

 • Een uitdagende werkomgeving met een dynamisch team dat onderwijskwaliteit hoog in het vaandel draagt
 • Een gevarieerd en uitdagend takenpakket met veel ruimte voor eigen visieontwikkeling in dialoog
 • Een verloning vertrekkende van de barema’s van onderwijs, eventueel met een aanvullende vergoeding

Hoe solliciteren?

 • Enkel kandidaturen met motivatiebrief en een volledig curriculum vitae worden aanvaard.
 • Je kandideert zowel per mail als per post.
 • Je verstuurt je kandidering met motivatiebrief en curriculum vitae als bijlage in pdf-bestand ten laatste op 29 februari 2024 naar de voorzitter van vzw KSO Veurne-De Panne-Nieuwpoort, de heer Marc Vansteenkiste, op volgend mailadres: marc.vansteenkiste@sgvw.be. Bij het versturen van je mail stel je leesbevestiging in.
 • Je verstuurt je kandidering met motivatiebrief en curriculum vitae ten laatste op 29 februari 2024 (datum poststempel als bewijs) naar de heer Marc Vansteenkiste, Ieperse Steenweg 12, 8630 Veurne.
 • Alle kandidaten krijgen via mail een ontvangstbewijs en kunnen in de week van 18 maart 2024 uitgenodigd worden voor een gesprek. Praktische informatie en een specifiek tijdstip volgen na de kandidaatstelling.
 • Voor vragen over deze vacature kunt u ook via mail contact opnemen met de voorzitter, de heer Marc Vansteenkiste, op volgend mailadres: marc.vansteenkiste@sgvw.be.
 • De kandidaten zijn bereid om een assessment af te leggen.

De visietekst van KSO Veurne-De Panne-Nieuwpoort wordt op eenvoudig verzoek aan de kandidaten toegestuurd.